Hotel Sotelia

Športni center Pokljuka

Športni stadion Maribor 2006, 2008

Vinska klet Zlati Grič

Hotel Mangart

Ekonomika, Finance

Izdelava investicijskih elaboratov (v skladu z zahtevami javnih naročil in predmetnih uredb), poslovnih načrtov (za banke, javne sklade, agencije, …), Cost-Benefit analiz (v skladu z veljavnim priročnikom za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov). izdelava analiz stroškov in koristi (v skladu z veljavnim Delovnim dokumentom 4 EK) in drugih dokumentov, potrebnih za izračun in utemeljitev pridobitve nepovratnih sredstev.

PROJEKTI, PRIJAVE, ZAHTEVKI, POROČANJE

Na osnovi partnerjeve projektne ideje sodelujemo pri iskanju ustreznega vira financiranja (proučitev razpisnih možnosti - krediti, nepovratna sredstva, subvencioniranje obrestnih mer, garancije,…) in nato pri oblikovanju projektnega predloga ter pripravi ustrezne dokumentacije. Pomagamo tudi pri projektnem vodenju (dokumentacijsko spremljanje projekta, časovnice,…), pripravi zahtevkov in poročil.

Drugo

Izziv so nam tudi manjši razvojni projekti, ki pokrivajo še druga področja – projekti razvoja podeželja, regijsko in evropsko teritorialno sodelovanje, projekti Lokalnih akcijskih skupin (Las),…